MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI MOTORS

نمایندگی 1718 میتسوبیشی  به عنوان نماينده رسمي آرین موتور، با حضور در عرصه فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي میتسوبیشی از سال 1396 فعالیت خود را در كشور آغاز کرده است. امروز دامنه فعاليت های نمایندگی 1718 میتسوبیشی از تنوع فروش خودروهاي میتسوبیشی گرفته تا خدمت رساني و انجام سرویس های دوره ای به تمامي مشتريان خانواده میتسوبیشی  در سراسر كشور.توسعه خدمات اینترنتی شرکت میتسوبیشی از ديگر مواردي است که این شرکت در مسیر ايجاد ارتباط با مشتریان به كار گرفته است و اجراء آن موجب ايجاد روش ارتباط ساده و تسهيل ارایه محصولات، خدمات و خریدهای مجازی جهت توسعه تجارت الکترونیکی کشور شده است. 

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh

امداد خودرو